DOJU KUN

Visa artighet, respekt och ärlighet gemtemot andra

Använd aldrig våld för personlig vinning

Var lugn och snabb

Avstå från våldsamt beteende

Ta hand om Din hälsa

Fortsätt din träning med tålamod

Va ödmjuk och artig

Lev ett vanligt liv

Utveckla förtroende genom kunskap, artighet samt styrka