Om du googlar på nedanstående personer

så får du lite inblick (historia) i den Karate vi tränar.

Chojun Mijagi

Morio Higaoona


DOJU KUN

Visa artighet, respekt och ärlighet gemtemot andra

Använd aldrig våld för personlig vinning

Var lugn och snabb

Avstå från våldsamt beteende

Ta hand om Din hälsa

Fortsätt din träning med tålamod

Va ödmjuk och artig

Lev ett vanligt liv

Utveckla förtroende genom kunskap, artighet samt styrka

Gojuryu har 12 kärnkata i sin standardläroplan. I vissa skolor krävs att praktiserare känner till alla dessa kata innan de når sandan (3:e graden svart bälte) eller, oftare, för godan (5:e graden svart bälte).

Morio Higaonna skriver att "Karate börjar och slutar med kata. Kata är essensen och grunden i karate och det representerar ackumuleringen av mer än 1000 års kunskap. Katan har bildats av flera mästare genom tiderna genom dedikerad träning och forskning, är som en karta för att vägleda oss, och bör därför aldrig ändras eller mixas med.

Nästan alla kata har en motsvarande bunkai oyo, en förutarrangerad tvåpersoners stridsövning. Dessa övningar hjälper eleven att förstå katans applikationer, etablera rätt rytm/flöde, att öva konstant attack/försvar och att säkert öva farliga rörelser på en partner.


                                                              KIHONGATA

Kihonkata betyder en "kata av grunder. " I Gojuryu är Sanchin kata grunden till alla andra Gojuryu kata eftersom den lär ut grundläggande rörelser, grundläggande tekniker, kraftproduktion och andningstekniker från qigong. Det är också grunden för kroppskonditionering. Ju mer karateka tränar denna kata, desto mer kommer hans Heishugata att förändras. Första variationen av Sanchin-kata (sanchin kata dai-ichi) fungerar som Kihongata.

Gekisai

                                                                    GEKISAI

Gekisai betyder "attackera och krossa". Dessa kata skapades runt 1940 av Chojun Miyagi och Nagamine Shoshin som nybörjarkata, för att introducera de grundläggande formerna av karate (kihon) för mellanstadieelever i Okinawa, för att hjälpa till att standardisera karate, och för att lära ut en grundläggande uppsättning tekniker för självförsvar. Gekisai kata var starkt influerade av Shuri-te-tekniker som Miyagi lärde sig av Anko Itosu.

Eleverna lär sig först gekisai dai ichi och sedan gekisai dai ni. Den största skillnaden mellan dai ichi och dai ni är att dai ni introducerar öppen hand-tekniker och nya stances.It är i gekesai dai ni att studenter introduceras för neko ashi dachi-ställning, och för hjulblocket (mawashi uke).


                                                                     SAIFA

Saifa betyder "smash och riv" eller "smash och förstör". Saifa har sitt ursprung i Kina och fördes till Okinawa av Higashionna. Den innehåller snabba piskrörelser, hammarfists och ryggnäveslag; den betonar särskilt att röra sig off-line från en motståndares huvudstyrka, samtidigt som den stänger avståndet och exploderar genom dem. Detta är vanligtvis den första avancerade Gojuryu kata eleverna lär sig i de flesta Gojuryu dojos efter gekisai dai ichi och gekisai dai ni.


                                                                     SANCHIN

Sanchin betyder "tre strider". Denna kata är en slags rörlig meditation, vars syfte är att förena sinnet, kroppen och ande. Teknikerna utförs väldigt långsamt så att eleven behärskar exakta rörelser, andning, hållning/ställning, inre styrka och stabilitet i både sinne och kropp.

Sanchin är grunden för all annan kata, och anses generellt vara den viktigaste katan att bemästra. När nya studenter kom till Miyagi tränade han dem ofta i tre till fem år innan han introducerade dem för sanchin. Han skulle få dem att träna väldigt hårt, och många av dem slutade innan de lärde sig sanchin. De som blev kvar skulle fokusera nästan uteslutande på sanchin i två till tre år. Miyagis sanchin-träning var väldigt hård, och eleverna lämnade ofta träningen med blåmärken från honom som kollade deras hållning.

                                                                   

                                                                      TENSHO

Tensho betyder "revolverande händer". Liksom sanchin är tensho en form av rörlig meditation; tensho kombinerar hård dynamisk spänning med mjuka flödande handrörelser och koncentrerar styrkan i tanden. Tensho kan anses vara den ju (mjuka) motsvarigheten till sanchins go (hård) stil.

                                                                 

                                                                    KAISHUKATA

Kaishukata betyder en "kata med öppna händer". Detta är mer avancerat än Heishugata[citation behövs]. Kaishukata fungerar som en "stridsapplikationsreferens" kata och är öppen för omfattande tolkning (Bunkai) av sina rörelsers syfte (därav "öppna händer").

Seiunchin (attackera, erövra, undertrycka även kallad "att kontrollera och dra in i strid") demonstrerar användandet av tekniker för att obalansera, kasta och gripa, innehåller närkvartrat slag, svep, nedtagningar och kast.

Shisochin ("att förstöra i fyra riktningar" eller "kämpa i fyra riktningar") integrerar kraftfulla linjära attacker (shotei zuki) och cirkulära rörelser och block. Det var den avlidne Miyagis favoritkata.

Sanseru (36 händer) lär ut hur man rör sig runt motståndaren i nära kvarter, och betonar förstörelsen av motståndarens rörlighet med hjälp av kansetsu geri.

Sepai (18 händer) införlivar både de fyra riktningsrörelserna och 45° vinkelattackerna och genomför tekniker för både långdistans- och närkamp. Detta var en Seikichi Toguchis specialitet kata.

       

Kururunfa (håller ut länge och slår plötsligt) är baserad på den kinesiska bönsyrsyrsstilen. Det var Ei'ichi Miyazatos specialitet kata.

Sesan (13 händer) tros vara en av de äldsta kata som praktiseras i stor utsträckning bland andra Naha-te-skolor. Andra ryuha övar också denna kata eller andra versioner av den.

Suparinpei (108 händer), även känd som Pechurin, är den mest avancerade G ōj ū-ry ū kata. Från början hade den tre nivåer att bemästra (go, chu och jo). Senare lämnade Miyagi bara en, den högsta, "jo" nivån. Detta var en Meitoku Yagi's, Masanobu Shinjo och Morio Higaonnas specialitet kata.

                                                                    FUKYUKATA

År 1940 samlade general Hajime Hayakawa, den installerade guvernören i Okinawa, Karate-Do specialkommitté, komponerad av Ishihara Shochoku (ordförande), Miyagi Chojun, Kamiya Jinsei, Shinzato Jinan, Miyasato Koji, Tokuda Anbun, Kinjo Kensei, Kyan Shinei och Nagamine Shoshin.

Målet var att skapa en serie Okinawan kata för att lära ut fysisk utbildning och mycket grundläggande Okinawan 'oberoende stil' kampsport till skolbarn. [35] Deras mål var inte att skapa en standardiserad karate som japanerna hade gjort med kendo och judo för populariseringens skull.

Dessa kata är inte traditionell Gojuryu kata istället, de är "främjande kata", enkla nog att lära sig som en del av gymskolorna och en del av en standardiserad karatekurs för skolor, oberoende av sensei's stil.

Shoshin Nagamine (Matsubayashi Shorin-Ryu) och Miyagi Chojun utvecklade fukyugata dai ichi, som är en del av den nuvarande Matsubayashi Shorin Ryu kursplanen och vidareutvecklade fukyugata dai ni, som ingår i den nuvarande Gojuryu kursplanen under namnet gekisai dai ichi. Några Gojuryu dojos tränar fortfarande fukyugata dai ichi. Miyagi skapade också gekisai dai ni, men det övas av Gojuryu och några av skott endast

Jeewantha Kariyawasam