TRÄNINGSAVGIFT

Höst eller vårtermin


Terminsavgiftern är på 1000:- per person och termin

avgiften betalas in på

klubbens PLUSGIRO som är 888147-6


Vårtermin: Januari till sista Maj

Sommartermin; Juni tll sista Augusti 500:-

Hösttermin: September till sista December

 

VIKTIGT

GLÖM INTE ATT SKRIVA FÖR OCH EFTERNAMN 

PÅ VEM ELLER VILKA PERSONER SOM AVGIFTEN AVSER

ANNARS VET VI INTE VEM ELLER VILKA SOM HAR BETALT.